Klachtenregeling

De Kennedy Apotheek en Apotheek Wheermolen staan altijd open voor verbeteringen. Elke suggestie voor verbetering van onze prestaties is welkom.
 

De Kennedy Apotheek en Apotheek Wheermolen voeren diverse controles uit om fouten en problemen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij tekort zijn geschoten. We hopen dat u in zo'n geval contact met ons opneemt. Mocht uw klacht niet direct te verhelpen zijn dan kunt u een klacht indienen door middel van het invullen van een klachtenformulier. Natuurlijk kunt u ons ook schrijven, bellen of e-mailen. Wanneer u een concrete klacht hebt, kunt u hier het klachtenformulier invullen.
 

Klachtenformulieren worden regelmatig bekeken. Als een bepaalde klacht vaker wordt geuit, is dat voor ons een teken om het werksysteem op dat punt te verbeteren. Zo kunnen wij problemen in de toekomst voorkomen.