Privacy

Wet bescherming persoonsgegevens (WPB) bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. De wet geeft u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt.
 

Uw privacy is gewaarborgd. Conform de WPB, worden uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd zijn vertrouwelijk behandeld. De Kennedy Apotheek en Apotheek Wheermolen zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken of aanwenden voor commerciŽle doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
 

E-mail adressen. De Kennedy Apotheek en Apotheek Wheermolen bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen voor het doel waarvoor dit aan ons is opgegeven. Uw toestemming is te allen tijde weer in te trekken door ons hierover schriftelijk te informeren.
 

Uw privacy in de Apotheek. In de Kennedy Apotheek en Apotheek Wheermolen worden uw gegevens bijgehouden in uw patiŽntendossier. U mag dit dossier altijd inzien om gegevens aan te vullen en te corrigeren. De gegevens zijn verder uitsluitend toegankelijk voor de bevoegde apotheekmedewerkers en uw arts(en). En ze worden alleen gebruikt als dat belangrijk is voor uw gezondheid. Dus ook nooit voor commerciŽle doeleinden. U wordt in de apotheek zo vlot en discreet mogelijk geholpen. Als u eens wat uitgebreider met de apotheker of een van de medewerkers wilt overleggen of praten, kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op voor het maken van een afspraak.